16/4/18

Alguns dibuixos fets fa una any per a un projecte editorial
Some draws I did a year ago for a publishing project
Cap comentari: