29/1/0928/1/0927/1/09


aquest m'agrada molt...

26/1/09la sardana tenebròtica
per començar, una cosa lleugera